040 580 5484 kati@polyquality.fi

Vaasan ammattikorkeakoulun liiketalouden opiskelija Martin Vanek tutki Hierontakoulu Atlaksen asiakkaiden tyytyväisyyttä palveluun ja tiloihin. Joulukuussa 2015 asiakastyytyväisyyskyselyyn vastasi yhteensä viisikymmentä asiakasta, joista puolet oli kanta-asiakkaita ja puolet uusia. Kokemus ylitti odotukset kaikilla osa-alueilla.

Tutkimuksessa käytettiin SERVQUAL-menetelmää. Kyselyssä mitattiin viittä asiakaspalvelun osa-aluetta: konkreettinen ympäristö, luotettavuus, reagointialttius, vakuuttavuus ja empatia. Näitä mitattiin 22:lla sekä odotuksiin että kokemuksiin liittyvällä tekijällä, joista jokainen vaikuttaa omalta osaltaan palvelun laatuun.

Jokainen asiakas vastasi myöntävästi kahteen kysymykseen: Tulisitteko uudelleen? ja Suosittelisitteko Atlaksen hierontaa muille?

Tarkemmin tutkimustuloksia Hierontakoulun blogissa.