040 580 5484 kati@polyquality.fi

Risto Linturi osui asian ytimeen CGI:n asiakaslehdessä 2.2015. Maailma pienenee ja toiminta muuttuu paikalliseksi. Vain informaatio liikkuu globaalisti.

Viisi merkittävintä trendiä, jotka muuttavat liiketoimintamalleja ovat
1. Materiaali- ja energiateknologian murros
2. Laajennettu todellisuus ja digitalisaatio
3. Robotisaatio ja tavaroiden internet
4. 3D-tulostus ja muu lähivalmistus
5. Ihmisen ja ympäristön jatkuva mittaaminen

Lue jatkoajatukseni LinkedIn Pulsesta.

pulse_Suomenlinna_viestii