040 580 5484 kati@polyquality.fi

Data on keinoälyn polttoainetta, asiakasdataa pystytään eheyttämään koneoppimisen ja luonnollisten kielten tunnistamisen kautta, kertoo Katriina Valli. Robotisaatioaktivisti Cristina Andersson toteaa, että robotti kykenee toimimaan itsenäisesti lähiälyn (edge intelligence) avulla.

IoT ja big data tekevät myös kiertotaloudesta resurssitehokasta, Tietomallintamisella voidaan hallita talotekniikkaa koko rakennuksen elinkaaren ajan, Rakennusautomaatiota ja turvajärjestelmiä voidaan käyttää ja hallita yhdellä käyttöliittymällä, Oodi ylitti miljoonan kävijän rajan neljässä kuukaudessa, Puhtaampi teollisuus saa kilpailuetua ja Hjallis Harkimo on huolissaan Itämeren tilanteesta.

Siinä muutama esimerkki 55 artikkelista, jotka olen kirjoittanut keväällä 2019 Kauppalehden ja Helsingin Sanomien liitteinä ilmestyneisiin Mediaplanet-julkaisuihin.