040 580 5484 kati@polyquality.fi

EU-tuomioistuin on antanut päätöksen 6.10.2015 (C362/14), jossa se on todennut Safe Harbor -järjestelmän pätemättömäksi. *

Henkilötietojen siirtäminen  EU:n ja USA:n välillä on muuttunut. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että yhdysvaltaiset postituslistapalvelut kuten MailChimp, saattavat olla laittomia. Osa palveluntarjoajista, kuten Amazon on reagoinut nopeasti ja tehnyt tehnyt uuden rinnakkaisen sopimuksen, jolla varmistetaan se, että tietojen käyttäminen ja tallentaminen on laillista.

Jos keräät salassapidettäviä tietoja, kuten asiakkaiden sähköpostiosoitteita, tilinumeroita tai henkilötunnuksia, ja tallennat tiedot Google Driveen, Dropboxiin tai muuhun amerikkalaiseen pilvipalveluun, et voi luottaa siihen, että se on sopimukseen nojaten sallittua.

Palveluntarjoaja voi hoitaa asian kuntoon, kuten Amazon on tehnyt erillisellä sopimuksella. Mutta jos sopimusta ei ole, palvelujen käyttäminen voi olla laitonta.

* Tarkemmin asiasta Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Tulilangan palvelut pohjautuvat Amazonin pilvipalveluihin.