040 580 5484 kati@polyquality.fi

Erityisesti sisäinen viestintä.

Usein viestintä nähdään markkinointi- tai viestintäosaston tekemänä maksettuna mainontana ja lehdistötiedotteina, kotisivun päivityksinä sekä asiakkaille ja sidosryhmille suunnattuna some-viestintänä. Sisäinen viestintä on jotain, jonka ajatellaan hoituvan itsestään.

Jotta ihminen voisi sitoutua yhteisiin tavoitteisiin, tarvitaan luottamusta. Jotta luottamus voi rakentua, tarvitaan kommunikaatiota. Johdon asenne on avainasemassa siinä, millainen ilmapiiri ja kulttuuri yritykseen muodostuu. Onko viestintä avointa ja tasapuolista, vai ottavatko huhut ja epäviralliset puhetorvet vallan? Yrityksen johto näyttää suoraan omalla esimerkillään millaista kommunikaatiota arvostetaan. Ja valitettavan usein käytäntö ja juhlapuheet voivat olla pahasti ristiriidassa.

Hyvin hoidetulla sisäisellä viestinnällä osoitat arvostavasi henkilökuntaasi.

Lue lisää LinkedIn Pulsesta.

pulse_perhonen